Quyết định 1

Go down

Quyết định 1

Bài gửi by admin2 on Tue Mar 04, 2008 8:21 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : 06/2008/QĐ-BGDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2008QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và h¬ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2094/BLĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 6 năm 2007;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, QUYẾT ĐỊNH:
-Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
-Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 49/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
-Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:- Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ;- Uỷ ban VHGD TNTN&NĐ của QH; Để báo cáo- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;- Ban Tuyên giáo Trung ương;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);- Kiểm toán Nhà nước ;- Các Bộ có trường ĐH, CĐ;- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW Để thực hiện- Như Điều 3;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, PC, Vụ ĐH&SĐH. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰCBành Tiến Long

_________________
NgocThaiBk

admin2
Admin

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 29/01/2008
Age : 31
Đến từ : Ninh Bình

Xem lý lịch thành viên http://tdh2k51.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết